محمدابراهیم ذاکر: در کتاب‌ها غرق شوید، دندان درد هم که داشته باشید فراموش می‌کنید

ابراهیم ذاکر؛ دندانپزشک، مصحح و مترجم کتاب‌ها و نسخه‌های تاریخ علم پزشکی که سابقه تصحیح و ترجمه کتاب «الذریعه» و «الحاوی» در کارنامه خود داشته است، در مطبش بهشتی کوچک برای بیماران خود ساخته این بهشت برای بیمارانی که به کتاب علاقه‌مند بوده‌اند دوست داشتنی‌تر خواهد بود.

درمانکدۀ دندانپزشکی

زیست‌نامۀ فرهنگی

پیوند با ما

زیست‌نامۀ فرهنگی

Software

4 Courses

درمانکدۀ دندانپزشکی

زیست‌نامۀ فرهنگی

درمانکدۀ دندانپزشکی

Design

3 Courses

Lessons

23

September

5:00pm

Anthropology Lesson

James Wolf

25

September

4:00pm

Mathematics Lesson

Ann Smith

27

September

3:00pm

Psychology Lesson

Ben Fince

31

September

6:00pm

Programming Lesson

Jane Smith

Skill Bars

50%

Law

Economics

70%

Physics

Computer Science

OUR FEATURED COURSES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim. Nullam congue porttitor posuere.

Our Team

John Bennett

123-456-78

name@site.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim.

Jessica Lee

123-456-78

name@site.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim.

Oliver Doe

123-456-78

name@site.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim.

Contacts

123-456-78901
London, 51 Street, 43
name@site.com

Newsletter