پژوهش و برگردان به پارسی و برابریابی با پزشکی نوین

الحاوي في الطب


کتاب الحاوي في الطب بیست و پنج جلد (25 جلد) در بیست و سه مجلد (23 مجلد)، ابوبکر محمد زکریای رازی (251 – 313ق)، وزارت فرهنگ هند، دانشگاه عثمانی، دایره‌المعارف عثمانی، چاپخانۀ مجلس دایره المعارف عثمانی، حیدر آباد، دكن، هند، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مركز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی شهید بهشتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و ستاد توسعه علوم و فناوری ریاست جمهوری

 فردوس الحکمة، بحر المنافع و شمس ‌الآداب علی فرزند سهل ربن تبری (ز: 236ق)، پژوهش و برگردان به پارسی اینجانب محمدابراهیم ذاکر و شادروان دکتر علی‌نقی منزوی، ناشر مركز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و ستاد توسعه علوم و فناوری ریاست جمهوری، 1391خ، 672 صفحه، قطع رحلی، رونمایی در 21 خردادماه 1391 توسط ریاست جمهور در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فراورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران انجام گرفت؛ 
عیون ‌الانباء في طبقات ‌الاطباء‬، ‏‫تاریخ پزشکی جهان تا پایان سدۀ هفتم هجرت، ابن‌ابی‌اصیبعه موفق‌الدین ا‌بوالعباس‌احمد فرزند قاسم فرزند خلیفه سعدی‌خزرجی‌طبیب (600 – 668ق / 1204 – 1270م)، جامعۀ گیاه درمانی ایران، انتشارات زعیم، تهران، ۱۳۹۳خ، سه جلد؛‬‬‬
الف- کتاب یکم عیون الانباء في طبقات الأطباء،580 برگه، بهار 1393، قطع وزیری؛
ب- کتاب دوم عیون الانباء في طبقات الأطباء، 560 برگه، پاییز 1393، قطع وزیری؛
ج- کتاب سوم عیون الانباء في طبقات الأطباء، 550، زمستان 1393، قطع وزیری؛

عین الحیات، حکیم یوسفی، محمد فرزند یوسف هروی (د: 950ق / 1542م)، پژوهش و برگردان به پارسی، طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران وابسته به دانشگاه شاهد، قطع وزیری، 369 برگه، 1397خ؛
ال‍م‍رش‍د أو ال‍ف‍ص‍ول، ابوبکر محمد زکریا رازی (251 – 313ق / 865 – 925م)، تحقیق و تصحیح البر زکی اسکندر، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، موزۀ ملی تاریخ علوم پزشکی، 243 برگه، قطع وزیری، 1384خ؛
کتاب القولنج، رازی (251 - 313ق) و رساله القولنج، ابن‌سینا (370 – 428ق) ، تحقیق و تصحیح دکتر صبحی محمود حمامی، پژوهش و برگردان به پارسی، انتشار مركز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، 340 برگه، قطع وزیری، اسفندماه 1385خ؛ 
تدارک الخطا، پاییدن تندرستی و پیشگیری از بیماری‌ها شیخ‌الرئیس ابوعلی ابن‌رسینا (370 - 428ق)، پژوهش و برگردان به پارسی، انتشار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا، انتشارات حقوقی، 304 برگه، قطع رقعی، آبان‌ماه 1388خ؛